Coronabeleid Tennisconnect

Hoe goed onze voorbereidingen en het protocol ook mogen zijn, er kan altijd iemand ziek worden. We hanteren de volgende regels:

  • Binnen de TOF Tennisweek zijn de drie trainers en organisatoren verantwoordelijk voor het afhandelen van vermoedelijke besmettingen. Een deelnemer van wie vermoed wordt dat hij of zijn COVID-19 heeft, zal worden geïsoleerd van de overige deelnemers. Vervolgens wordt contact opgenomen met de ouders om de deelnemer op te halen. We zullen dit alles op een zo vloeiend en rustig mogelijke manier doen, zodat het niet een te negatieve ervaring wordt voor de desbetreffende deelnemer.
  • Een deelnemer die naar huis moet wegens coronavermoedens kan niet terugkeren tijdens de tennisweek. Dit is wel mogelijk als de deelnemer bij thuiskomst wordt getest door de GGD en de testuitslag negatief is: geen COVID-19. Echter, doordat de tennisweek meerdere dagen duurt, is de kans klein dat een dergelijk scenario zich voordoet.
  • Helaas ligt het buiten onze macht of iemand ziek wordt tijdens de tennisweek. Mocht de situatie zich voordoen dat jouw kind voortijdig naar huis moet, dan kunnen wij geen financiële compensatie bieden voor de gemiste kampdagen. Het maakt hierin niets uit of je kind naar huis moet omdat of hij of zij besmet is met COVID-19, of er vermoedens zijn dat hij of zij besmet is met COVID-19. Het is natuurlijk geen licht besluit om een of meerdere deelnemers naar huis te sturen en daarom instrueren we en vertrouwen we op onze begeleiders om dergelijke beslissingen zorgvuldig te maken.